.FORMT.Keurmerken

Als specialistische detacheerder is .FORMT. niet over één nacht ijs gegaan. Voor een gedegen dienstverlening heeft FORMT een betrouwbare partner voor de gehele backoffice in de arm genomen.

HelloFlex People verzorgt voor .FORMT. het complete contractbeheer (het juridisch werkgeverschap), de urenverwerking, de verloning, de facturatie, debiteurenbeheer, loonaangifte en afdrachten aan de Belastingdienst, StiPP pensioenaangifte en afdrachten, ziek- en hersteldmeldingen en verzuimbegeleiding van de professionals.

HelloFlex People is lid van de ABU en de SNA en in het bezit van de VCU-certificering.

  • Sinds juni 2012 is HelloFlex People de eerste backoffice-organisatie voor personeelsintermediairs in Nederland die over het certificaat ISAE3402 Type 2 beschikt.  Het ISAE3402 certificaat garandeert dat alle procedures rondom het aangaan van arbeidsovereenkomsten, verloning en facturatie compleet zijn beschreven, accuraat worden uitgevoerd en ‘in control’ zijn. Beursgenoteerde organisaties eisen een ISAE3402 certificaat van hun toeleveranciers. De internationale standaard ISAE3402  is de opvolger van de SAS70 standaard. HelloFlex People heeft het afgelopen jaar een ISAE3402 audit laten uitvoeren op de  belangrijkste beheersingsmaatregelen binnen de verlonings- en facturatieprocessen. Externe auditors hebben vastgesteld dat de geïmplementeerde beheersingsmaatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteitsdoelstellingen die HelloFlex People en haar klanten hebben gesteld.
  • Een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst is opvraagbaar.
  • Een G-rekening is beschikbaar.