.FORMT.Wat u van .FORMT. mag verwachten

.FORMT. bemiddelt binnen de openbare ruimte in brede zin, we zorgen zowel voor de invulling van projectmatige opdrachten als  voor de vervullen van een structurele vacature (formatieplaats). Binnen het werkveld van de openbare ruimte richten wij ons onder andere op de volgende vakgebieden:

  • Civiele Techniek
  • Bouwkunde
  • Ruimtelijke ordening
  • Elektrotechniek
  • Cultuurtechniek
  • Procestechniek
  • Werktuigbouw
  • Verkeerskunde
  • Milieukunde

Zoekt u een solide medewerker voor een vaste aanstelling of juist een flexibele kracht voor een tijdelijke opdracht? .FORMT. spant zich er te allen tijde voor in om optimaal aan uw wensen te voldoen. Samen inventariseren we de behoefte en bepalen we het best aansluitende samenwerkingsverband.

Welke samenwerking?

Samenwerken met .FORMT. kan op diverse manieren:

Detachering is de manier om pieken op uw afdeling op te vangen, ondersteuning te bieden bij projecten of een zieke medewerker tijdelijk te vervangen. U zet iemand in voor het gewenste aantal uren en alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden gefactureerd.

Detachering vaste baan is een ideale manier om middels een detacheringsperiode een medewerker in te werken en te beoordelen. Is er een wederzijdse klik kan er na een van te voren afgestemde periode een dienstverband worden aangegaan.
Dit doen wij ook nadrukkelijk voor junior medewerkers.

ZZP Opdrachten kunnen ook worden verricht door ervaren zelfstandigen, ZZP-ers.  .FORMT. treedt hierbij op als intermediair tussen de freelancer en opdrachtgever . .FORMT. huurt de freelancer in voor de duur van de opdracht.
Uiteraard zijn wij volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen mbt de VAR en wet DBA.

Werving & selectie (W&S) Bij werving & selectie gaat de kandidaat  direct een dienstverband aan bij u als werkgever. .FORMT. is hierbij in het voortraject betrokken door het voeren van selectiegesprekken en goede inventarisatie en informatieoverdracht naar betrokken partijen.

De selectie

Aan de hand van de door ons samen opgestelde inventarisatie begint voor ons de werving van de meest geschikte professional. Wij zullen gebruik maken van onze database en waar nodig ons netwerk aanspreken. Ook de vraag uitzetten op jobboards behoort tot de mogelijkheden. Wanneer de potentiële professional is geselecteerd zal er door ons een eerste gesprek worden gevoerd met de kandidaat. Bij een positieve beoordeling zullen wij de professional aan u voordragen.

Sollicitatiegesprek

Na de voordracht is het aan u om het profiel van de professional te beoordelen. Bij een positieve beoordeling van uw kant zal .FORMT. een sollicitatiegesprek tot stand brengen tussen u en de professional. U voert het gesprek en beoordeelt de professional op de punten die voor u en de organisatie van belang zijn.

Voortgang

Als beide partijen met een goed gevoel een samenwerking aangaan, ziet .FORMT. er op toe dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
De frequentie en vorm van deze dienstverlening zal altijd in goed overleg met u worden bepaald.
Voor, tijdens en na onze samenwerking staan wij nadrukkelijk open voor opbouwende kritiek!