.FORMT.Waarin bemiddelt .FORMT.?

.FORMT. bemiddelt binnen de openbare ruimte in brede zin, zowel  in projectmatige opdrachten als vaste functies. Binnen het werkveld van de openbare ruimte richten wij ons onder andere op de volgende vakgebieden:

  • Civiele Techniek
  • Bouwkunde
  • Ruimtelijke ordening
  • Elektrotechniek
  • Cultuurtechniek
  • Procestechniek
  • Werktuigbouw
  • Verkeerskunde
  • Milieukunde

Werken bij .FORMT.

Werken bij .FORMT. kan op diverse manieren:
Detachering is de manier om ervaring op te doen of om een opdrachtgever te ondersteunen met specialistische werkzaamheden of gedurende een piek in de werkvoorraad. De werkzaamheden worden tijdelijk uitgevoerd bij de opdrachtgever.
Detachering vaste baan is een ideale manier om tijdens een detacheringsperiode ingewerkt te worden met de mogelijkheid dat er na een wederzijdse klik tussen jou en de opdrachtgever er een dienstverband in het vooruitzicht ligt.
ZZP ook voor de zelfstandige heeft .FORMT. mogelijkheden. .FORMT. treedt op als bemiddelaar tussen de freelancer en opdrachtgever . .FORMT. huurt de freelancer in voor de duur van de opdracht.
Werving & selectie (W&S) Bij werving & selectie ga je direct een dienstverband aan met de opdrachtgever. .FORMT. is hierbij in het voortraject betrokken door het voeren van selectiegesprekken en goede informatieoverdracht naar betrokken partijen.

Werkwijze

.FORMT. streeft na dat iedere professional op de door hem of haar gewenste plek zijn werkzaamheden kan gaan verrichten. Om aan die wens te voldoen gaan we altijd eerst met elkaar in gesprek om een inventarisatie te maken van jouw wensen. Wanneer deze inventarisatie staat, jij weet wat .FORMT. voor jou kan betekenen en wij weten wat jouw wensen zijn, gaan wij voor jou in gesprek met onze opdrachtgevers.
Tot slot bereiden we je goed voor op de vervolgstap, het voeren van een sollicitatiegesprek. Samen zorgen we er voor dat je goed beslagen ten ijs komt tijdens de kennismaking met de opdrachtgever!